Non-toxic printmaking

Mens- en milieuvriendelijke technieken: non-toxic printmaking

 

In het atelier wordt zoveel mogelijk gewerkt met mens- en milieuvriendelijke middelen. We werken volgens de door Robert Adam en Carol Robertson ontwikkelde Intaglio-methode. De inkten zijn wateroplosbaar en de afdeklakken zijn dampvrij.

 

De zinkplaten worden gezuurd in kopersulfaat.

 

Geen schadelijke dampen meer van terpentine, salpeterzuur en spiritus!